Qui som

Tot el que necessites saber sobre nosaltres

Què és i qui som?

La nostra associació, a la que hem volgut anomenar “COMERÇ DEL FOIX“, perquè no tan sols parlem d’un sol nucli urbà sinó que tenim la sort de viure dins d’un terme municipal plural, ample i acollidor, que està constituït per la Ràpita, Cal Salines, Cal Rubió i Santa Margarida i els Monjos. Aquesta situació geogràfica fa que tinguem un nexe d’unió, el riu Foix i, per això hem volgut, ens ha agradat i hem cregut adient anomenar a la nostra associació COMERÇ DEL FOIX.

El Pla de dinamització que volem, és un Pla d’accions públiques i privades, dirigides a millorar el nivell de competitivitat de la oferta comercial del nostre poble.

Durant l’any 2006, l’Ajuntament signa amb la Diputació de Barcelona, un conveni per dur a terme el Pla de dinamització comercial del nostre poble, que té com a durada bàsica fins al 2010 i què regula l’aportació d’una sèrie de recursos econòmics i tècnics per assegurar la seva implementació al territori. Aquest mateix any, també es demana un estudi de dinamització comercial de tot el municipi. Així al mateix temps apareix, amb empenta i projecte de futur, la nostra associació “COMERÇ DEL FOIX“.

Actualment hi ha 63 establiments comercials que són membres de l’associació i què creuen en el projecte, que li donen suport, que s’interessen, es mouen, s’impliquen i defensen el seu negoci i, en definitiva, el nostre entramat comercial.

Qui Som...

Objectius

L’objectiu principal del “COMERÇ DEL FOIX” és el de millorar la qualitat i la competitivitat del teixit comercial i contraposar la nostra oferta comercial, basada en valors com la proximitat, la qualitat i el millor servei i atenció a la clientela que puguem donar, davant altres fórmules comercials més massificades i impersonals.

Per tal de tirar endavant aquest projecte necessitarem el compromís de tot el teixit empresarial i comercial del nostre municipi, així com de les nostres entitats administratives com són l’Ajuntament, la Diputació i la Generalitat.

Així doncs, per aconseguir el progrés de qualsevol dels nostres municipis, una de les bases primordials, és tenir el teixit empresarial i comercial ben sòlid, per permetre a la seva població l’obtenció de recursos econòmics i la satisfacció de totes les seves necessitats de bens i serveis, dins de l’entorn del seu propi municipi.

D’aquesta manera, aconseguirem que el nostre poble sigui un lloc lúdic, agradable al passeig, un punt de trobada, que beneficiï a la seva gent.

Qui en forma part

La Associació de Comerciants del Foix està integrada per:

President de la Associació: Laura Delfa​
Vicepresident Associació: Adam Berrocal
Secretari Associació: Ariadna Cuenca
Tresorer: Alfons Oliva
Vocal: Antón Ràfols
Vocal: Monica Maré
Vocal: Ruth Llansola
Vocal: Antón Ràfols
Gestor Dinamitzador: Joan Antoni Calaf

Sectors de comerç i responsable

Fleques: 
Restauració: 
Cotxes i Alumini: 
Complements i Llar: Ruth Llansola
Alimentació: Joaquim Codorniu
Perruqueria: Ruth Llansola
Serveis: Adam Berrocal, Ariadna Cuenca

Per posar-se en contacte amb qualsevol associació o persona utilitzi el formulari de contacte

Qui Som...

Accions

Estar associat a la Associació del Comerç del Foix comporta una sèrie d’avantatges exclusius, a més de la satisfacció de fer-se partícip i col·laborador d’un projecte comú.
Tot seguit expliquem la tasca del dinamitzador del Comerç del Foix:

Accions del dinamitzador

 • Coordinar col·laboradors/es, agents i associats/ades.
 • Coordinar tasques de Marketing i Campanyes de publicitat.
 • Trobar noves subvencions.

Com començar

Conèixer a tots els socis i sòcies; assabentarse de les seves necessitats i que transmetin les seves idees.

 • Fer una enquesta de valors i objectius. (punts dèbils, forts, que ens diferència).
 • Un Decàleg d’objectius per assolir.
 • Trobar factors de cohesió entre els socis i els veïns.

Quina és la idea de potenciar el Comerç del Foix?

La nostra gent ha de veure el poble i els seu comerç, com un lloc lúdic, agradable per passejar, un punt de trobada.

 • Activitats al carrer (Carnestoltes, Pasqua, Nadal, Reis)
 • Interacció entre el veïnat i les persones associades.
 • A les persones asociades donarlos instruments per millorar el servei, l’atenció a la clientela i els preus.
 • Intentar aconseguir avantatges al hora de negociar amb entitats financeres, assegurances, etc.
 • Targetes de fidelització.
 • Tallers i cursos de formació.
 • Campanyes de Comerç al carrer, Comerç Just, Solidari, Comerç, Verd potencia’n el reciclatge i ecologisme.
 • Promoció dels productes catalans i de la terra.

Objectius

Accions i projectes de futur

Per tal d’assolir aquests objectius, dirigirem el nostre esforç cap a dos tipus d’accions.

Accions afavoridores cap als nostres associats i associades:

 • Assessorament informatiu
 • Iniciatives conjuntes
 • Trobades i formació
 • Negociació de convenis amb entitats
 • Negociació de serveis en condicions avantatjoses
 • Presència dins el mercat a l’aire, del diumenges

Accions dirigides a la nostra clientela:

 • Aconseguir una bona senyalització comercial, tant física com digital
 • Potenciar l’e-commerce
 • App per smartphones i tablets, pròpia del Comerç del Foix
 • Campanyes de promoció per fidelitzar i captar nous clients
 • Activitats per a persones adultes i infants
 • Col·laboracions en activitats lúdiques del poble
 • La implementació de targetes de fidelització per donar més serveis i avantatges a la nova clientela.
Qui Som...

Per acabar, voldríem fer una crida a tots els associats i associades per aconseguir el màxim d’implicació en el projecte, fent el possible per incrementar el nombre de persones associades a la nostra entitat, de manera que fem que ” Comerç del Foix” sigui la marca del comerç del nostre poble.

Fes-te Soci/a de Comerç del Foix

Aqui trobareu la butlleta per complimentar per formar part de la Associació de Comerç del Foix.

Ajuntament Santa Margarida i els Monjos...

Amb el suport de l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos

Comerç del Foix...
Diputació Barcelona...
Consorci de Comerç Artesania i Moda de Barcelona...

CONTACTA

Associació de Comerciants el Foix

C/ Sant Josep, núm. 1, 1er
08730 Santa Margarida i els Monjos
Per a més informació: 627 344 145
info@comercdelfoix.com