CAMPANYA COMPRA AL TEU COMERÇ

CAMPANYA COMPRA AL TEU COMERÇ

18 juny 2022 | Campanyes

RASCA I GUANYA

La campanya “Compra al teu comerç, rasca i guanya” és una iniciativa de l’ajuntament de Santa Margarida i els Monjos realitzada conjuntament amb l’associació de comerç del Comerç del Foix i la Diputació de Barcelona amb l’objectiu d’ajudar a potenciar les vendes de tots aquells establiments adherits a la campanya.

1. Organització i publicació

La campanya “Compra al teu comerç, rasca i guanya” està organitzada pels l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, l’associació de comerç del Comerç del Foix i la Diputació de Barcelona.

Les bases de la campanya estaran publicades a la pàgina web l’associació de comerç del Comerç del Foix www.comercdelfoix.com.

2. Durada

La campanya tindrà el seu inici el dia 1 de juliol fins el dia 20 de juliol.

3. Premis

Es posaran en circulació 50.000 targes que disposaran d’una superfície engomada, la qual haurà de ser rascada per a descobrir el premi ocult sota la mateixa. Entre les 50.000 paperetes, barrejades de forma aleatòria, s’amagaran les 600 targes amb premis de 5€ i de 10€, fins a arribar a un total de 4.000 euros.

4. Bescanviar els premis

La data màxima per bescanviar els premis en els participants guanyadors de les targetes serà el 30/11/2022.No es podrà bescanviar cap premi o cupó premiat passada aquesta data.

Els comerços adherits hauran de contactar amb la seu del comerç del Foix per bescanviar els premis amb diners via WhatsApp al 627 344 145 o per correu electrònic a info@comercdelfoix.com.

5. Establiments participants

Poden participar-hi els establiments que tenen el seu local dins l’àmbit d’actuació, per tant, en l’àmbit del municipi de Santa Margarida i els Monjos i que estiguin adherits a l’associació de comerç del Comerç del Foix.

6. Com participar a la campanya (públic).

Podran participar en aquesta promoció qualsevol persona física, major de 18 anys, que pugui acreditar la seva edat amb el seu document de identitat (DNI o NIE) en vigor, i que realitzi una compra en algun dels establiments participants. 

La compra mínima per rebre un TARGETA RASCA serà de 5 €, acumulables o no quedant a discreció del responsable de l’establiment.

7. Lliurament dels premis

Les persones que, fins al 20 de juliol, facin una compra superior a 5 € rebran una tarja Rasca aplicables a pròximes compres, en els comerços participants a la campanya. Si el cupó premiat és de color blau, l’import premiat es podrà bescanviar en establiments d’alimentació i fleques adherits a la campanya. Si el cupó premiat és de color taronja, l’import premiat es podrà bescanviar en establiments de bars i restauració, i si el cupó premiat és de color verd, l’import premiat es podrà bescanviar en establiments de
serveis i altres sectors.

8. Acceptació de les bases

El sol fet de participar en aquesta promoció implica l’acceptació de les seves bases.

Actualitat...

Publicacions Relacionades

EL COMERÇ DEL FOIX al teu costat, Campanya d’Estiu

EL COMERÇ DEL FOIX al teu costat, Campanya d’Estiu

Amb els objectius de agrair al la nostre clientela la seva fidelitat, d’incentivar les compres i donar valor afegit a les botigues associades a l’associació del Comerç del Foix inicia la campanya d’Estiu.  Del proper 17 de juny al...

Comerç del Foix...
Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos...
Diputació Barcelona...
Consorci de Comerç Artesania i Moda de Barcelona...
Generalitat de Catalunya...

CONTACTA

Associació de Comerciants el Foix

C/ Sant Josep, núm. 1, 1er
08730 Santa Margarida i els Monjos
Per a més informació: 938 186 382
info@comercdelfoix.com