Introdueix les teves dades d'usuariRecupera la contrasenya!
19/06/2022

CAMPANYA COMPRA AL TEU COMERÇ

RASCA I GUANYA

La campanya “Compra al teu comerç, rasca i guanya” és una iniciativa de l’ajuntament de Santa Margarida i els Monjos realitzada conjuntament amb l’associació de comerç del Comerç del Foix i la Diputació de Barcelona amb l’objectiu d’ajudar a potenciar les vendes de tots aquells establiments adherits a la campanya.

1. Organització i publicació

La campanya “Compra al teu comerç, rasca i guanya” està organitzada pels l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, l’associació de comerç del Comerç del Foix i la Diputació de Barcelona.

Les bases de la campanya estaran publicades a la pàgina web l’associació de comerç del Comerç del Foix www.comercdelfoix.com.

2. Durada

La campanya tindrà el seu inici el dia 1 de juliol fins el dia 20 de juliol.

3. Premis

Es posaran en circulació 50.000 targes que disposaran d’una superfície engomada, la qual haurà de ser rascada per a descobrir el premi ocult sota la mateixa. Entre les 50.000 paperetes, barrejades de forma aleatòria, s’amagaran les 600 targes amb premis de 5€ i de 10€, fins a arribar a un total de 4.000 euros.

4. Bescanviar els premis

La data màxima per bescanviar els premis en els participants guanyadors de les targetes serà el 30/11/2022.No es podrà bescanviar cap premi o cupó premiat passada aquesta data.

Els comerços adherits hauran de contactar amb la seu del comerç del Foix per bescanviar els premis amb diners via WhatsApp al 627 344 145 o per correu electrònic a info@comercdelfoix.com.

5. Establiments participants

Poden participar-hi els establiments que tenen el seu local dins l’àmbit d’actuació, per tant, en l’àmbit del municipi de Santa Margarida i els Monjos i que estiguin adherits a l’associació de comerç del Comerç del Foix.

6. Com participar a la campanya (públic).

Podran participar en aquesta promoció qualsevol persona física, major de 18 anys, que pugui acreditar la seva edat amb el seu document de identitat (DNI o NIE) en vigor, i que realitzi una compra en algun dels establiments participants. 

La compra mínima per rebre un TARGETA RASCA serà de 5 €, acumulables o no quedant a discreció del responsable de l’establiment.

7. Lliurament dels premis

Les persones que, fins al 20 de juliol, facin una compra superior a 5 € rebran una tarja Rasca aplicables a pròximes compres, en els comerços participants a la campanya. Si el cupó premiat és de color blau, l’import premiat es podrà bescanviar en establiments d’alimentació i fleques adherits a la campanya. Si el cupó premiat és de color taronja, l’import premiat es podrà bescanviar en establiments de bars i restauració, i si el cupó premiat és de color verd, l’import premiat es podrà bescanviar en establiments de
serveis i altres sectors.

8. Acceptació de les bases

El sol fet de participar en aquesta promoció implica l’acceptació de les seves bases.

  • Comerç del Foix
  • Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos
  • Diputació de Barcelona
  • Consorci de comerç, artesania i moda de Catalunya
  • Generalitat de Catalunya