Introdueix les teves dades d'usuariRecupera la contrasenya!

Associació

Què és i qui som?

La nostra associació, a la que hem volgut anomenar "COMERÇ DEL FOIX", perquè no tan sols parlem d'un sol nucli urbà sinó que tenim la sort de viure dins d'un terme municipal plural, ample i acollidor, que està constituït per la Ràpita, Cal Salines, Cal Rubió i Santa Margarida i els Monjos. Aquesta situació geogràfica fa que tinguem un nexe d'unió, el riu Foix i, per això hem volgut, ens ha agradat i hem cregut adient anomenar a la nostra associació COMERÇ DEL FOIX.

El Pla de dinamització que volem, és un Pla d'accions públiques i privades, dirigides a millorar el nivell de competitivitat de la oferta comercial del nostre poble.

Durant l'any 2006, l'Ajuntament signa amb la Diputació de Barcelona, un conveni per dur a terme el Pla de dinamització comercial del nostre poble, que té com a durada bàsica fins al 2010 i què regula l'aportació d'una sèrie de recursos econòmics i tècnics per assegurar la seva implementació al territori. Aquest mateix any, també es demana un estudi de dinamització comercial de tot el municipi. Així al mateix temps apareix, amb empenta i projecte de futur, la nostra associació "COMERÇ DEL FOIX".

Actualment hi ha 77 establiments comercials que són membres de l'associació i què creuen en el projecte, que li donen suport, que s'interessen, es mouen, s'impliquen i defensen el seu negoci i, en definitiva, el nostre entremat comercial.

Objectius

L'objectiu principal del "COMERÇ DEL FOIX" és el de millorar la qualitat i la competitivitat del teixit comercial i contraposar la nostra oferta comercial, basada en valors com la proximitat, la qualitat i el millor servei i atenció a la clientela que puguem donar, davant altres fórmules comercials més massificades i impersonals.

Per tal de tirar endavant aquest projecte necessitarem el compromís de tot el teixit empresarial i comercial del nostre municipi, així com de les nostres entitats administratives com són l'Ajuntament, la Diputació i la Generalitat.

Així doncs, per aconseguir el progrés de qualsevol dels nostres municipis, una de les bases primordials, és tenir el teixit empresarial i comercial ben sòlid, per permetre a la seva població l'obtenció de recursos econòmics i la satisfacció de totes les seves necessitats de bens i serveis, dins de l'entorn del seu propi municipi.

D'aquesta manera, aconseguirem que el nostre poble sigui un lloc lúdic, agradable al passeig, un punt de trobada, que beneficiï a la seva gent.

Qui en forma part

La Associació de Comerciants del Foix està integrada per:

President de la AssociacióAlfonso Oliva
Vicepresident AssociacióJoaquim Codorniu Liarte
Secretari AssociacióAdam Berrocal
TresorerLaura Delfa
VocalAriadna Cuenca
VocalMonica Maré
VocalRuth Llansola
VocalAntón Ràfols
VocalEloi Llordés Seró
Gestor DinamitzadorJoan Antoni Calaf

Sectors de comerç i responsable

FlequesEloi Llordés
RestauracióRafael Esplugas, Joaquim Codorniu
Cotxes, aluminiRafael Esplugas
Complements, llarRuth Llansola
AlimentacióJoaquim Codorniu
PerruqueriaRuth Llansola
ServeisAdam Berrocal, Ariadna Cuenca

Per posar-se en contacte amb qualsevol associació o persona utilitzi el formulari de contacte

Accions

Estar associat a la Associació del Comerç del Foix comporta una sèrie d’avantatges exclusius, a més de la satisfacció de ferse partícip i col·laborador d’un projecte comú. Tot seguit expliquem la tasca del dinamitzador del Comerç del Foix:

Accions del dinamitzador

 • Coordinar col·laboradors/es, agents i associats/ades.
 • Coordinar tasques de Marketing i Campanyes de publicitat.
 • Trobar noves subvencions.

Com començar

Conèixer a tots els socis i sòcies; assabentarse de les seves necessitats i que transmetin les seves idees.

 • Fer una enquesta de valors i objectius. (punts dèbils, forts, que ens diferència)
 • Punts per actuar (proximitat, prejudicis heretats)
 • Un Decàleg d'objectius per assolir.
 • Trobar factors de cohesió entre els socis i els veïns.

Quina és la idea de potenciar el Comerç del Foix?

La gent del poble ho tingués com un lloc lúdic, agradable per passejar, un punt de trobada.

 • Activitats al carrer (Carnestoltes, Pasqua, Nadal, Reis )
 • Interacció entre el veïnat i les persones associades.
 • A les persones asociades donarlos instruments per millorar el servei, l'atenció a la clientela i els preus.
 • Intentar aconseguir avantatges al hora de negociar amb entitats financeres, assegurances, etc.
 • Targetes de fidelització.
 • Tallers i cursos de formació.
 • Campanyes de Comerç al carrer, Comerç Just, Solidari, Comerç Verd potencia'n el reciclatge i ecologisme.
 • Promoció dels productes catalans i de la terra.
 • Aconseguir noves subvencions

Objectius

Accions i projectes de futur

Per tal d'assolir aquests objectius, dirigirem el nostre esforç cap a dos tipus d'accions.

Accions afavoridores cap als nostres associats i associades:

 • Assessorament informatiu
 • Iniciatives conjuntes
 • Trobades i formació
 • Negociació de convenis amb entitats
 • Negociació de serveis en condicions avantatjoses
 • Presència dins el mercat a l'aire, del diumenges

Accions dirigides a la nostra clientela:

 • Potenciar l'e-commerce
 • App per smartphones i tablets, pròpia del comerç del foix
 • Campanyes de promoció per fidelitzar i captar nous clients
 • Activitats per a persones adultes i infants
 • Col·laboracions en activitats lúdiques del poble

I de cara a mig termini, aconseguir una bona senyalització comercial i la implementació de targetes de fidelització per donar més serveis i avantatges a la nova clientela.

Per acabar, voldríem fer una crida a tots els associats i associades per aconseguir el màxim d'implicació en el projecte, fent el possible per incrementar el nombre de persones associades a la nostra entitat, de manera que fem que " Comerç del Foix" sigui la marca del comerç del nostre poble.

Col·laboradors

Uep

Inscripció

Descarrega la butlleta d'inscripció en .doc

Aqui trobareu la butlleta per complimentar per formar part de la Associació de Comerç del Foix

Descarrega el PDF

 • Comerç del Foix
 • Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos
 • Diputació de Barcelona
 • Consorci de comerç, artesania i moda de Catalunya
 • Generalitat de Catalunya